برآورد درست‌ نمایی بیشینه در متلب + Maximum Likelihood Estimation

پروژه ۱۶۸۳: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل خلاصه ای از توضیحات: فرض کنید X=(x1,x2,…,Xn) نمونه هایی هستند که از یک توزیع احتمالی گرفته شده اند که PDF ان توسط … ادامه مطلب»

تجزیه و تحلیل کامل فوریه و سری فوریه + شبیه سازی متلب

پروژه ۱۶۸۲: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل + تحلیل روابط در این پروژه به بررسی کامل سری فوریه (تحلیل و بررسی روابط) و همچنین شبیه سازی کامل یک نمونه مثال … ادامه مطلب»

بهبود زمان نمونه برداری برای مدولاسیون QPSK ( مدولاسیون دیجیتال )

پروژه ۱۶۸۱: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل + تحلیل روابط بهبود زمان نمونه برداری Timing Recovery برای مدولاسیون QPSK( مدولاسیون دیجیتال ) خلاصه ای از توضیحات: درانتقال داده ها در … ادامه مطلب»

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل نویز سفید در نرم افزار متلب + پروژه کامل

پروژه ۱۶۸۰: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل + تحلیل روابط خلاصه ای از توضیحات:     در این کد برنامه به همراه توضیحات کامل، به بررسی نویز سفید تحت … ادامه مطلب»

محاسبه توان یک سیگنال در نرم افزار متلب + با تبدیل گسسته فوریه + پروژه کامل متلب

پروژه ۱۶۷۹: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات:      محاسبه انرژی و توان یک سیگنال در این پروژه مورد … ادامه مطلب»

تخمین یول واکر و شبیه سازی در نرم افزار متلب + Yule Walker + پروژه کامل

پروژه ۱۶۷۸: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات: اگر یک مجموعه داده زمانی از یک الگوی خود رگرسیون  (AR(N)) به … ادامه مطلب»

بررسی روشهای محاسبه کانولوشن خطی + پروژه متلب با توضیحات

پروژه ۱۶۷۷: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات:  جزئیات ریاضی کانولوشن و رابطه ان با ضرب چند جمله ای و … ادامه مطلب»

خود همبستگی(همبستگی نگاشت) و پایداری – تحلیل سری های زمانی

پروژه ۱۶۷۶: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات: برای معرفی مفهوم خود همبستگی، تابع خود همبستگی(ACF)، تابع خودهمبستگی جزئی(PACF) با … ادامه مطلب»

مدلهای خطی- تخمین زننده های حداقل مربعات (LSE) و OLS + پروژه کامل

پروژه ۷۸۶: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد خلاصه ای از توضیحات: پیش زمینه :     مفاهیم وتکنیکهای مختلف تخمین مانند تخمین بیشترین احتمال(MLE)، تخمین بی بایاس حداقل واریانس(MVUE)، بهترین … ادامه مطلب»

نمونه برداری یک سیگنال در نرم افزار متلب + قضیه نایکوئیست شنون

پروژه ۱۶۷۵: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد خلاصه ای از توضیحات: در اینجا ایجاد یک سیگنال پیوسته و نمونه برداری ان به نسبت ارائه شده،نشان داده می شود. در شبیه … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter