سورس مقاله: همسازی ودرون یابی داده ها با استفاده از اسپلاین های جبری درجه هشتم

پروژه ۱۲۶: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله + فیلم اجرای کد ******************** دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین ******************** خلاصه ای از شبیه سازی: برای استنتاج یک فیلتربرای همسازی … ادامه مطلب»

فشرده سازی تصاویر به روش هافمن در متلب

پروژه۱۶۳۱: شبیه سازی کامل ام فایل در متلب  در این کد فشرده سازی تصاویر به روش هافمن در متلب بطور کامل انجام گردیده است. از دستورات huffmandict ، huffmandeco، و huffmanenco استفاده شده است.  نتیجه اجرای کد در شکل … ادامه مطلب»

کدگذاری به روش هافمن در متلب

پروژه۱۶۳۰: شبیه سازی کامل ام فایل در متلب  در کد ابتدا احتمالات سمبل ها معرفی می گردد. ۸ سطح احتمالاتی معرفی شده است. در ادامه برخی از نتایج نشان داده شده است. در کدها توضیحات هر … ادامه مطلب»

شبیه سازی مقاله: الگوریتم بیشینه سازی تقریب ماتریس همبستگی محدود

پروژه ۱۲۶: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله + فیلم اجرای کد عنوان مقاله ******************** دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین ******************** خلاصه ای از ترجمه:      ما می … ادامه مطلب»

سورس مقاله: تجزیه وتحلیل احتمالی یک الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی ساده شده

پروژه ۱۲۵: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله + فیلم اجرای کد عنوان مقاله A Probabilistic Analysis of a Simplified Biogeography-Based Optimization Algorithm ******************** دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین … ادامه مطلب»

شبیه سازی مقاله: بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی در محیط های نویزی

پروژه ۱۲۴: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله + فیلم اجرای کد عنوان مقاله: Biogeography-based optimization in noisy environments ******************** دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین ******************** چکیده: بهینه سازی … ادامه مطلب»

مدل مارکوف برای بهینه سازی سیستمهای پیچیده بر مبنای جغرافیای زیستی

پروژه ۱۲۳: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله عنوان مقاله:  A Markov model of biogeography-based optimization for complex systems ******************** دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین ********************   خلاصه ای … ادامه مطلب»

بهینه سازی سیستمهای پیچیده با استفاده از بهینه سازی مبتنی برجغرافیایی زیستی

پروژه ۱۲۲: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + ترجمه کامل مقاله عنوان مقاله:  Complex System Optimization Using Biogeography-Based Optimization بهینه سازی سیستمهای پیچیده با استفاده از بهینه سازی مبتنی برجغرافیایی زیستی ******************************** … ادامه مطلب»

شبیه سازی رایگان مقاله: تجزیه سیگنال به مولفه های مود ذاتی با سیگنال ماسک

پروژه ۱۵۳۷: شبیه سازی ۲ مقاله در متلب + سورس کامل متلب  عنوان مقاله :  استفاده از یک سیگنال ماسک برای بهبود تجزیه سیگنال به مولفه های مود ذاتی THE USE OF A MASKING SIGNAL TO … ادامه مطلب»

شبیه سازی مقاله: الگوریتم تکاملی تفاضلی (DE) با متلب

پروژه ۱۲۱: شبیه سازی ۳ مقاله مرتبط با الگوریتم تکاملی تفاضلی در متلب + سورس کامل متلب + فیلم اجرای کد عنوان مقاله:  JADE: Adaptive Differential Evolution with Optional External Archive الگوریتم تکاملی تفاضلی تطبیقی ******************************** … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter